Publications

Books

2-1
Ramonaitė, Ainė (ed.) Kaip renkasi Lietuvos rinkėja? Idėjos, interesai ir įvaizdžiai politikoje [How are Lithuanian voters making the choice? Ideas, Interests and Images in Politics], Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2014.

See Table of Contents and Sample Pages here: Turinys ir įvadas

Reviews

“Knyga yra fundamentalus, savalaikis ir pagrįstai ambicingas veikalas. Jos mokslinis aktualumas yra akivaizdus vis dar apynaujėje Lietuvos demokratijoje, kurioje partinės sistemos dinamika yra vienas iš kertinių akmenų. Darbas yra novatoriškas teoriniais modeliavimais, ne tik taikant vakarietiškus tyrimo instrumentus, bet ir juos kvestionuojant, modifikuojant, sintezuojant ar tiesiog tobulinant pokomunistinei visuomenei ir politikai. Trumpai tariant, labai gera knyga!”

Prof. dr. Mindaugas Jurkynas

“Ši monografija ilgai bus atspirties tašku daugeliui mokslininkų tęsiant Lietuvos rinkiminės elgsenos studijas, o studentams tai bus neįkainojama knyga, kurioje jie ras bene visus atsakymus ir diskusijas susijusias su klausimu – kaip ir kodėl balsuoja Lietuvos rinkėjai. Šis darbas yra naudingas ir svarbus ne tik politikos mokslų bendruomenei, bet ir plačiajam Lietuvos skaitytojų ratui, paprastiems rinkėjams, taip pat politikams. Kiekviena leidykla galėtų didžiuotis turėdama savo nuveiktų darbų sąraše šios knygos leidybą.”

Dr. Vaidas Morkevičius

Articles

Kavaliauskaitė J. (2014) „The Secret of Political Leaders’ Personal Appeal: (How) Do Personality Traits Matter?“, Baltic Journal of Political Science, 3, pp. 113-133.

Ramonaitė, Ainė (2014). „Partinė tapatybė Lietuvoje: šeimos socializacijos, politinių skirčių  ar įpročio pasekmė?“, Politologija, 1 (73): 3-35.

Jastramskis, Mažvydas (2014). „Pralaimėjimas, prilygintas laimėjimui: gero A.Kubiliaus vyriausybės partijų pasirodymo rinkimuose priežastys“, Politologija, 1 (73): 36 – 66.

Žiliukaitė, Rūta (2014). „Balsavimas rinkimuose ir rinkėjų socialinių tinklų charakteristikos“, Politologija, 1 (73): 98 – 128.

Kavaliauskaitė, Jūratė (2014), „Asmenybės ar vertybės? Lietuvos partijų lyderiai rinkėjų akimis ir politikos personalizacijos ribos“, Politologija, 1 (73): 129 – 178.

Nevinskaitė, Laima (2014), „Mus vienija alus ir televizija: žiniasklaidos auditorijos (ne)fragmentacija 2012 m. Seimo rinkimų kampanijos metu“, Politologija, 1 (73): 67 – 97.

Ramonaitė, Ainė (2013), „Kas ilgisi sovietmečio? Ekonominio statuso, socialinės aplinkos ir vertybinių nuostatų įtaka sovietinei – antisovietinei skirčiai Lietuvoje“. Sociologija: mintis ir veiksmas, 2(33): 265-285.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>