Publications

Books

Jastramskis, Mažvydas (ed.) Ar galime prognozuoti Seimo rinkimus? Trijų kūnų problema Lietuvos politikoje. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2018. See Table of Contents here: Turinys

Ramonaitė, Ainė (ed.) Kaip renkasi Lietuvos rinkėjai? Idėjos, interesai ir įvaizdžiai politikoje [How are Lithuanian voters making the choice? Ideas, Interests and Images in Politics], Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2014. See Table of Contents and Sample Pages here: Turinys ir įvadas

Articles

Jastramskis M. (2018) „Effects of Mixed Parallel Electoral System in Lithuania: The Worst of All Worlds?“ Parliamentary Affairs, https://doi.org/10.1093/pa/gsy030

Ramonaitė, Ainė. (2018) “Analyzing Electoral Behavior Using PTV’s: Benefits and Methodological Issues.” World Political Science 14.1, 81-99.

Morkevičius, Vaidas (2017) „Padalytas balsavimas 1996 – 2016 m. Seimo rinkimuose: mastas ir pobūdis“, Politologija, 4 (88): 105-141.

Ramonaitė, A. (2017) Polinkis balsuoti už partiją kaip naujas elgesio per rinkimus analizės būdas: galimybės ir metodologinės problemos. Politologija, 2017, 2: 44 – 83.

Jastramskis M. (2017) „2016 m. Seimo rinkimų iššūkiai partinei sistemai ir politologams: kaip numatyti žemės drebėjimą?“ Politologija, 2 (86): 3 – 43.

Kavaliauskaitė J. (2014) „The Secret of Political Leaders’ Personal Appeal: (How) Do Personality Traits Matter?“, Baltic Journal of Political Science, 3, pp. 113-133.

Ramonaitė, Ainė (2014). „Partinė tapatybė Lietuvoje: šeimos socializacijos, politinių skirčių  ar įpročio pasekmė?“, Politologija, 1 (73): 3-35.

Jastramskis, Mažvydas (2014). „Pralaimėjimas, prilygintas laimėjimui: gero A.Kubiliaus vyriausybės partijų pasirodymo rinkimuose priežastys“, Politologija, 1 (73): 36 – 66.

Žiliukaitė, Rūta (2014). „Balsavimas rinkimuose ir rinkėjų socialinių tinklų charakteristikos“, Politologija, 1 (73): 98 – 128.

Kavaliauskaitė, Jūratė (2014), „Asmenybės ar vertybės? Lietuvos partijų lyderiai rinkėjų akimis ir politikos personalizacijos ribos“, Politologija, 1 (73): 129 – 178.

Nevinskaitė, Laima (2014), „Mus vienija alus ir televizija: žiniasklaidos auditorijos (ne)fragmentacija 2012 m. Seimo rinkimų kampanijos metu“, Politologija, 1 (73): 67 – 97.

Ramonaitė, Ainė (2013), „Kas ilgisi sovietmečio? Ekonominio statuso, socialinės aplinkos ir vertybinių nuostatų įtaka sovietinei – antisovietinei skirčiai Lietuvoje“. Sociologija: mintis ir veiksmas, 2(33): 265-285.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>