Publications

Books

Jastramskis, Mažvydas (ed.) Ar galime prognozuoti Seimo rinkimus? Trijų kūnų problema Lietuvos politikoje [Can We Forecast Seimas Elections? The Three-body problem in Lithuanian Politics] Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2018. See Table of Contents here.

Ramonaitė, Ainė (ed.) Kaip renkasi Lietuvos rinkėjai? Idėjos, interesai ir įvaizdžiai politikoje [How are Lithuanian voters making the choice? Ideas, Interests and Images in Politics], Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2014. See Table of Contents and Sample Pages here.

Articles, book chapters

Jastramskis, M. (2023). Foreign Policy Preferences and Vote Choice Under Semi-Presidentialism. Political Research Quarterly76(2), 899-914. https://doi.org/10.1177/10659129221119201

Ramonaitė, A. (2023) „Does communist nostalgia lead to COVID-19 conspiracy beliefs?” European Societies, 25(3): 489-508, DOI: https://doi.org/10.1080/14616696.2022.2132525

Jastramskis, M. (2021). The Logic of the Punisher: Retrospective Voting and Hyper-Accountability in Lithuania. East European Politics and Societies, https://doi.org/10.1177/08883254211064488.

Ramonaitė A. (2021). Laisvės partijos fenomenas: naujumo efektas ar naujos vertybinės takoskyros pradžia? Politologija102(2), 8-37. https://doi.org/10.15388/Polit.2021.102.1

Ulinskaitė J. (2021). Lietuvos politinės partijos populizmo amžiuje: 2016 ir 2020 m. Seimo rinkimų programų turinio analizė*. Politologija101(1), 52-77. https://doi.org/10.15388/Polit.2021.101.2

Ramonaitė, A. (2020). Mapping the political space in Lithuania: the discrepancy between party elites and party supporters. Journal of Baltic Studies, 51(4): 477-496. DOI https://doi.org/10.1080/01629778.2020.1792521

Ramonaitė A., & Vaiginytė A. (2021). Tendencingumo paieškos politikų valdomoje žiniasklaidoje: Lietuvos regioninės spaudos analizė taikant kompiuterinės turinio analizės metodus. Politologija100(4), 34-68. https://doi.org/10.15388/Polit.2020.100.2

Ramonaitė, A. (2020). Apklausėjo įtaka apklausų rezultatams Lietuvoje: trijų apklausų analizė. Filosofija, Sociologija, 2020, 31(4): 365 – 377. https://doi.org/10.6001/fil-soc.v31i4.4352

Jastramskis, M. “Lithuania: Defeat of Eurosceptic parties in the shadow of a presidential campaign“. In De Sio, L., Franklin, M.N. and Russo, L. (eds.) The European Parliament Elections of 2019, Luiss University Press, Rome, 2019.

Jastramskis M. (2020). Kas už ką balsavo 2019 metų Lietuvos prezidento rinkimuose?. Politologija97(1), 8-41. https://doi.org/10.15388/Polit.2020.97.1

Jastramskis M. (2018) „Effects of Mixed Parallel Electoral System in Lithuania: The Worst of All Worlds?“ Parliamentary Affairs, https://doi.org/10.1093/pa/gsy030

Ramonaitė, Ainė. (2018) “Analyzing Electoral Behavior Using PTV’s: Benefits and Methodological Issues.” World Political Science 14.1, 81-99, https://doi.org/10.1515/wps-2018-0004​.

Morkevičius, Vaidas (2017) „Padalytas balsavimas 1996 – 2016 m. Seimo rinkimuose: mastas ir pobūdis“, Politologija, 4 (88): 105-141, https://doi.org/10.15388/Polit.2017.4.11160

Ramonaitė, A. (2017) Polinkis balsuoti už partiją kaip naujas elgesio per rinkimus analizės būdas: galimybės ir metodologinės problemos. Politologija, 2017, 2: 44 – 83, https://doi.org/10.15388/Polit.2017.2.10743

Jastramskis M. (2017) „2016 m. Seimo rinkimų iššūkiai partinei sistemai ir politologams: kaip numatyti žemės drebėjimą?“ Politologija, 2 (86): 3 – 43, https://doi.org/10.15388/Polit.2017.2.10742

Kavaliauskaitė J. (2014) „The Secret of Political Leaders’ Personal Appeal: (How) Do Personality Traits Matter?“, Baltic Journal of Political Science, 3, pp. 113-133.

Ramonaitė, Ainė (2014). „Partinė tapatybė Lietuvoje: šeimos socializacijos, politinių skirčių  ar įpročio pasekmė?“, Politologija, 1 (73): 3-35.

Jastramskis, Mažvydas (2014). „Pralaimėjimas, prilygintas laimėjimui: gero A.Kubiliaus vyriausybės partijų pasirodymo rinkimuose priežastys“, Politologija, 1 (73): 36 – 66.

Žiliukaitė, Rūta (2014). „Balsavimas rinkimuose ir rinkėjų socialinių tinklų charakteristikos“, Politologija, 1 (73): 98 – 128.

Kavaliauskaitė, Jūratė (2014), „Asmenybės ar vertybės? Lietuvos partijų lyderiai rinkėjų akimis ir politikos personalizacijos ribos“, Politologija, 1 (73): 129 – 178.

Nevinskaitė, Laima (2014), „Mus vienija alus ir televizija: žiniasklaidos auditorijos (ne)fragmentacija 2012 m. Seimo rinkimų kampanijos metu“, Politologija, 1 (73): 67 – 97.

Ramonaitė, Ainė (2013), „Kas ilgisi sovietmečio? Ekonominio statuso, socialinės aplinkos ir vertybinių nuostatų įtaka sovietinei – antisovietinei skirčiai Lietuvoje“. Sociologija: mintis ir veiksmas, 2(33): 265-285.

Reports

Ramonaitė A. et al. (2008), Elektroninio balsavimo galimybių studija. Vilnius.